mapa strony   |   kontakt   |

Projekty unijne


Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach
na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie
realizuje projekt systemowy

„Nowe kwalifikacje twoją szansą na pracę”.

PriorytetVII.Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji projektu obejmuje lata 01.01.2008 -31.12.2013 r.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Urszula Sawecka
Dokument z dnia: 22.03.2011
Dokument oglądany razy: 2 912
Opublikował: Grzegorz Jaśkowski
Publikacja dnia: 22.03.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl