Realizaca projektu w latach 2009/2010

 

Sprawozdanie z realizacji projektu w latach 2009/2010 - wersja pdf

Projekt "Nowe kwalifikacje twoją szansą na pracę"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej i integracji przez ośrodki pomocy społecznej


W roku 2010 Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach pomyślnie zrealizował projekt ”Nowe kwalifikacje twoją szansą na pracę” .


W ramach tego projektu, w oparciu o założenia aktywnej integracji odbyły się zajęcia związane z aktywizacją: zawodową, edukacyjną, zdrowotną i społeczną.
Do udziału w projekcie zakwalifikowano 12 osób, które były objęte szerokim wsparciem przewidzianym dla uczestników projektu. Szkolenia i kursy zawodowe realizowane były przez instytucje zewnętrzne, którym to zlecono na podstawie zawartych umów. Firmy z którymi współpracowaliśmy to: CREATOR Sp. z o.o. i OSK KULKA w Lublinie.
Beneficjenci projektu mieli do wyboru bogatą gamę zajęć, które mogli dostosować do swoich potrzeb i zainteresowań. Wszyscy zostali skierowani na Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, a pozostałe zajęcia były dobierane indywidualnie.
Dzięki obustronnemu zaangażowaniu współpraca układała się harmonijnie, wynikało to z postanowień i założeń, podpisanych przez OPS z dwunastoma beneficjentami projektu, kontraktów socjalnych, które wszyscy zrealizowali pozytywnie.

Na tej podstawie zostały przeprowadzone następujące kursy :

- prawo jazdy kat. B dla 4 osób,
- prawo jazdy kat. C dla 1 osoby,
- prawo jazdy kat. B+E
- kurs na instruktora nauki jazdy kat. B dla 1 osoby
- szkolenia: Barman- kelner dla 3 osób,
- opiekunka dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych dla 1 osoby,
- przedstawiciel handlowy z obsługą kas fiskalnych dla 2 osób,
- pracownik administracyjno- biurowy z elementami kadr, płac i księgowości dla 1 osoby ,
- sprzedawca z obsługą komputera i
- obsługa kasy fiskalnej dla 2 osób,
- indywidualne konsultacje psychologiczne dla 3 osób
- trening asertywności dla 2 osób.

Wszyscy beneficjenci pozytywnie ukończyli wybrane przez siebie kursy i szkolenia zawodowe, które uwieńczone były egzaminami końcowymi, a na potwierdzenie tego stanu otrzymali zaświadczenia. W wyniku podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych osoby zyskały możliwość swobodniejszego poruszanie się na rynku pracy, co daje im szansę na znalezienie oczekiwanego zatrudnienia, a jest to głównym celem projektu.

Natomiast w roku 2011 realizowana jest kolejna edycja projektu "Nowe kwalifikacje twoją szansą na pracę" na podstawie umowy z WUP w Lublinie. Obecnie realizacja projektu jest na etapie rekrutacji. Z zainteresowanych projektem osób zostanie wyłoniona również grupa 12 kandydatów, którzy rozpoczną niebawem wybrane przez siebie kursy i szkolenia.


Monika Kołtun

Podpisał: Urszula Sawecka
Dokument z dnia: 22.03.2011
Dokument oglądany razy: 967
Opublikował: Grzegorz Jaśkowski
Publikacja dnia: 22.03.2011
 
wydruk z dnia: 25.01.2022 // bip.strzyzewice.ops.pl