OPS.271.2.2012 - Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu systemowego Nowe kwalifikacje twoją szansą na pracę

opublikowany: 24.08.2012
termin: 16.08.2012
przetarg podlega Ustawie o Zamówieniach Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu:

userfiles/file/ogl_k_mi.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

userfiles/file/siwz_ops%20kursy%20miekkie.pdf

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 08.08.2012

userfiles/file/zmiana%20siwz%20271_2_2012.pdf

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10. 08. 2012

userfiles/file/zmiana%20siwz%20km%202.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji do edycji

userfiles/file/siwz_ops%20kursy%20miekkie.doc

Informacja o wyniku postępowania

userfiles/file/2012_08_24_10_15_48.pdf

Wiadomość z dnia: 24.08.2012
Dokument oglądany razy: 848
Opublikował: test test
wydruk z dnia: 16.05.2022 // bip.strzyzewice.ops.pl